Dzień Pierwszej Pomocy w grupie Raczków.

Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem, jednak często w sytuacjach zagrożenia nie wiemy, jak się zachować. Boimy się lub nie posiadamy wystarczającej wiedzy i umiejętności. Dzieci nie posiadają oporów i nie odczuwają strachu, działają instynktownie.
Nasze Raczki z zainteresowaniem słuchały wskazówek pani ratownik. Nauczyły się podstawowego numeru alarmowego. Duże wrażenie zrobił na nich fantom małego dziecka, na którym uczyły się podstaw reanimacji.
Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych.