Kadra

Kadra Niepublicznego Przedszkola Językowego „Wyspa Szkrabów” z oddziałami specjalnymi w roku szkolnym 2020 / 2021:

Monika Głowa
właściciel przedszkola, dyrektor

Ewa Świerc
zastępca dyrektora do spraw pedagogicznych, germanista, oligofrenopedagog, terapeuta zaburzeń autyzmu i zespołu Aspergera

Joanna Bachniak
logopeda, neurologopeda

Ewa Bielewicz
opiekun grupy Rekinki

Magdalena Borowiec
logopeda

Małgorzata Ceglarek
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz gimnastyki korekcyjnej

Anna Duda
psycholog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej prowadzący grupę Marynarzy, terapeuta terapii behawioralnej,

Bogusława Foks
opiekun grupy Muszelki

Jolanta Franciszczok
tyflopedagog

Maria Gbur – Woś
pracownik administracyjno-biurowy, sekretarka

Sonia Goj
nauczyciel języka angielskiego, opiekun grupy Muszelki

Beata Goniwiecha
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej prowadzący grupę Tropicieli, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Martyna Helisz
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej prowadzący grupę Marynarzy, oligofrenopedagog, trener Treningu Umiejętności Społecznych

Piotr Jaroń
wychowawca w grupie Tygrysów, pedagog, terapeuta zaburzeń autyzmu i zespołu Aspergera, terapeuta ręki i trener Treningu Umiejętności Społecznych

Sylwia Kacprzycka
logopeda

Małgorzata Kaczmarzyk
fizjoterapeuta

Anna Karbowiak – Wochna
opiekun grupy Tropiciele

Ewelina Kicińska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej prowadzący grupę Tropicieli, terapeuta terapii pedagogicznej, terapii ręki, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel prowadzący zajęcia logorytmiki, terapeuta Biofeedback EEG

Beata Kościelniak
nauczyciel religii

Justyna Kunicka
nauczyciel rytmiki i śpiewu

Magdalena Kurek
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej prowadzący grupę Raczki

Marzena Literacka
fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Katarzyna Mariańska
logopeda

Katarzyna Matusek
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w grupie Bąbelki, logopeda

Karolina Mazur
pomoc nauczyciela w grupie Raczki, terener Sensoplastyki®, nauczyciel ceramiki, trener Treningu Umiejętności Społecznych

Martyna Mirowska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej prowadzący grupę, pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta zaburzeń autyzmu i zespołu Aspergera, terapeuta Biofeedback EEG

Beata Morawska
opiekun grupy Bąbelki

Monika Ochman
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej prowadzący grupę Muszelki

Katarzyna Osiecka
terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta

Katarzyna Pawłowska
fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Aleksandra Pietrzyk
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w grupie Sówki

Karolina Richter
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej prowadzący grupę Piraci

Katarzyna Rzymowska
opiekun w grupie Piraci, asystent dziecka niepełnosprawnego

Katarzyna Rudna-Seget
nauczyciel wychowawca grupy Dinusie, terapeuta zaburzeń autyzmu i zespołu Aspergera, fizjoterapeuta, specjalista metody Hallwick, terapeuta ręki, nauczyciel arteterapii

Klaudia Sikora
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej prowadzący grupę Piraci

Magdalena Sikora
nauczyciel anglista

Mirosława Sowa
opiekun w grupie Raczki

Bernadeta Świeca
neurologopeda

Joanna Tasarz
surdopedagog, certyfikowany specjalista Metody TOMATISA®

Sandra Tyka
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w grupie Rekinki, terapeuta terapii behawioralnej

Małgorzata Urbaniak
zastępca dyrektora do spraw kształcenia specjalnego, nauczyciel wczesnej edukacji, terapeuta integracji sensorycznej, terapii neurotaktylnej, certyfikowany specjalista Metody TOMATISA®, terapeuta Metody Krakowskiej, terapii ręki, pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta zaburzeń autyzmu i zespołu Aspergera, nauczyciel prowadzący zajęcia logorytmiki i arteterapii

Angelika Wilk
nauczyciel wczesnej edukacji w grupie Tygrysów, terapeuta zaburzeń autyzmu i zespołu Aspergera, oligofrenopedagog, trener Treningu Umiejętności Społecznych

Irmina Wiśniewska
pedagog specjalny w grupie Dinusie, trener Treningu Umiejętności Społecznych

Beata Wojciechowska
logopeda

Agnieszka Wypchlak
nauczyciel wczesnej edukacji w grupie Dinusie, terapeuta integracji sensorycznej

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast