Kadra Niepublicznego Przedszkola Językowego „Wyspa Szkrabów” z oddziałami specjalnymi:

Monika Głowa
właściciel przedszkola

Ewa Świerc
dyrektor przedszkola

Karolina Gromadzka
nauczyciel prowadzący grupę dzieci 2,5-letnich

Joanna Beldzik
nauczyciel prowadzący grupę dzieci 3-letnich

Ewa Bielewicz
opiekun grupy 6-latków

Olga Bula
nauczyciel prowadzący grupę dzieci 6-letnich, nauczyciel ceramiki

Małgorzata Ceglarek
nauczyciel prowadzący grupę dzieci 4-letnich oraz gimnastykę korekcyjną

Justyna Węgierek – Cholewa
neurologopeda, surdopedagog

Magdalena Czaja
pedagog

Monika Gaś
nauczyciel prowadzący grupę dzieci 4-letnich, germanista

Małgorzata Hanulok
opiekun grupy 3-latków

Joanna Hajsig
logopeda

Sylwia Harris
opiekun grupy dzieci 4-letnich, nauczyciel prowadzący zajęcia Sensoplastyki ®

Martyna Helisz
nauczyciel prowadzący grupę dzieci 5-letnich, germanista

Marzena Suchorska-Kik
pracownik administracyjno-biurowy, sekretarka

Sonia Konefał
nauczyciel wychowania fizycznego

Justyna Kunicka
nauczyciel rytmiki i śpiewu

Marek Kunicki
nauczyciel gry na pianinie

Paweł Lipiński
psycholog

Agata Łebek
nauczyciel prowadzący grupę dzieci 6-letnich, nauczyciel języka angielskiego i rosyjskiego

Alina Maciejska
opiekun w grupie dzieci 5-letnich, nauczyciel śpiewu

Honorata Majczyna
nauczyciel wspierający osoby z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Grażyna Molska
nauczyciel prowadzący grupę dzieci 5-letnich, germanista

Ewa Monkos
rehabilitant

Beata Morawska
opiekun grupy dzieci 4-letnich

Bogdan Obrochta
trener gry w szachy

Karolina Richter
nauczyciel prowadzący grupę dzieci 6-letnich

Katarzyna Rzymowska
opiekun w grupie dzieci 2,5-letnich

Magdalena Sikora
nauczyciel anglista

Małgorzata Sklorz
nauczyciel religii

Joanna Świerzy
logopeda, surdopedagog

Małgorzata Urbaniak
nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, specjalista ds. autyzmu i terapii ręki, nauczyciel prowadzący zajęcia logorytmiki

Anna Karbowiak – Wochna
opiekun grupy dzieci 3-letnich