Kadra

Kadra Niepublicznego Przedszkola Językowego „Wyspa Szkrabów” z oddziałami specjalnymi:

Monika Głowa
właściciel przedszkola

Ewa Świerc
dyrektor przedszkola, germanista, oligofrenopedagog, specjalista ds. autyzmu

Ewa Bielewicz
opiekun grupy 2,5-latków

Olga Bula
nauczyciel prowadzący grupę dzieci 2,5-letnich, nauczyciel ceramiki

Małgorzata Ceglarek
nauczyciel prowadzący grupę dzieci 5-letnich oraz gimnastykę korekcyjną

Magdalena Czaja
nauczyciel w grupie dzieci 3-letnich, pedagog

Stella Gajda
hipoterapeuta

Karolina Mazur
pomoc nauczyciela

Małgorzata Hanulok
nauczyciel prowadzący grupę 6-latków, pedagog

Sylwia Harris
nauczyciel grupy dzieci 5-letnich, germanista, instrukor Sensoplastyki ®

Anna Jelonek
opiekun grupy dzieci 3-letnich

Anna Karbowiak – Wochna
opiekun grupy dzieci 4-letnich

Marlena Żurek
nauczyciel wczesnej edukacji z przyrodą, terapeuta pedagogiczny,

Justyna Kunicka
nauczyciel rytmiki i śpiewu

Martyna Mirowska
nauczyciel wspomagający w grupie 6-latków, pedagog

Angelika Wilk
nauczyciel wczesnej edukacji, instruktor Treningu Umiejętności Społecznych

Beata Goniwiecha
nauczyciel prowadzący grupę dzieci 4-letnich

Joanna Wróbel – Kutz
nauczyciel w grupie dzieci 6-letnich

Katarzyna Mariańska
logopeda

Ewa Monkos
fizjoterapeuta, instruktor terapii sensorycznej

Beata Morawska
opiekun grupy dzieci 5-letnich

Katarzyna Rudna-Seget
asystent dziecka niepełnosprawnego, fizjoterapeuta

Iwona Radzioch
nauczyciel wspomagający w grupie dzieci 4-letnich, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Karolina Richter
nauczyciel prowadzący grupę dzieci 3-letnich

Katarzyna Rzymowska
opiekun w grupie dzieci 3-letnich

Magdalena Sikora
nauczyciel anglista

Małgorzata Sklorz
nauczyciel religii

Marzena Suchorska-Kik
pracownik administracyjno-biurowy, sekretarka

Sandra Tyka
opiekun w grupie dzieci 2,5-letnich

Małgorzata Urbaniak
nauczyciel wychowawca grupy specjalnej, oligofrenopedagog, specjalista ds. autyzmu i terapii ręki, nauczyciel prowadzący zajęcia logorytmiki

Irmina Wiśniewska
pedagog specjalny, instruktor Treningu Umiejętności Społecznych

Paulina Kroczek
psycholog, nauczyciel wspomagający w grupie dzieci 4-letnich

Agnieszka Zając
logopeda, neurologopeda kliniczny z wczesną interwencją logopedyczną

Joanna Tasarz
surdopedagog

Abigail Antochów
native speaker