Cennik

Cennik:

Wpisowe: 300 zł, które przeznaczone jest na wyprawkę dziecka: kredki, bloki itp.

Czesne miesięczne: pierwsze dziecko – 500 zł. / drugie dziecko – 400 zł.

Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, zespół Aspergera lub niepełnosprawność sprzężoną zwolnione jest z opłacania czesnego.

W ramach czesnego oferujemy codziennie zajęcia dydaktyczne, zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe, raz w tygodniu zajęcia sportowe prowadzone przez profesjonalnych trenerów,  4 razy w tygodniu zajęcia języka angielskiego, 1 raz zajęcia języka niemieckiego, 1 raz zajęcia języka hiszpańskiego, 2 razy w tygodniu zajęcia rytmiki, 1 raz w tygodniu zajęcia ceramiki, zajęcia sensoplastyki i wiele innych atrakcyjnych zajęć dla dzieci.

Stawka żywieniowa obowiązująca do dnia 01.02.2023r. na jeden dzień: 17 zł.

Stawka żywieniowa uwzględniająca diety dziecka: 20 zł.

Stawka żywieniowa obowiązująca od dnia 01.09.2024r. na jeden dzień: 20 zł, stawka żywieniowa z dietą: 23 zł

 
Wyżywienie obejmuje śniadanie, II śniadanie, obiad składający się z dwóch dań, podwieczorek oraz posiłek o godz. 15.30. Gotujemy na miejscu, we własnej kuchni. Stawka żywieniowa naliczana jest zgodnie z obecnością dziecka w przedszkolu.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast