Zajęcia w naszym przedszkolu:
Język angielski, język niemiecki Język angielski, język niemiecki
Nauczanie języka angielskiego i niemieckiego odbywa się u nas w formie zabawy stymulującej proste wypowiedzi oraz na uruchamianiu zdolności naśladowczych dziecka z wykorzystaniem różnych pomocy: plansz tematycznych, słowników obrazkowych, środków multimedialnych a także piosenek, rymowanek, zgadywanek, gier dydaktycznych oraz zabaw ruchowych w których wykorzystywana jest tzw. „mowa ciała”. Zajęcia z języków obcych odbywają się w naszym przedszkolu przez cały tydzień! Ponadto dzieci mają okazję uczestniczyć w zajęciach z NATIVE SPEAKEREM dwa razy w tygodniu.
JĘZYK ANGIELSKI: poniedziałek, środa
JĘZYK NIEMIECKI: piątek
ZAJĘCIA Z NATIVE SPEAKEREM: wtorek, czwartek
Religia Religia
Katecheza w okresie przedszkolnym ma charakter wychowawczy, zwracający uwagę na rozwój życia wiary jak ufność, radosne uczestnictwo, umiejętność bezinteresownego dzielenia się z innymi czy wdzięczność.
 DZIEŃ ZAJĘĆ: poniedziałek, czwartek

Śpiew Śpiew
Śpiew pozwala dzieciom w wesoły i pogodny sposób zrozumieć otaczającą go rzeczywistość. Zajęcia wykorzystujące te formę aktywności uczą prawidłowego oddechu, poszerzają słownictwo i skalę głosu dziecka.
DZIEŃ ZAJĘĆ: czwartek

Rytmika Rytmika
Rytmika w przedszkolu to wprowadzenie dzieci w świat muzyki, uwrażliwiając je poprzez zabawę na poszczególne elementy składające się na utwór muzyczny (rytm, metrum, tempo, melodia, harmonia, dynamika itp.).
 DZIEŃ ZAJĘĆ: wtorek, piątek

Ceramika Ceramika
Podczas zajęć z ceramiki i rzeźby dzieci rozwijają własną pomysłowość i wyobraźnię. Zajęcia uczą rozpoznawać i tworzyć barwy, projektować proste formy użytkowe i przestrzenne. To ogromna przyjemność z zagłębiania rąk w miękką glinę i tworzeniu coraz to nowych przedmiotów.
 DZIEŃ ZAJĘĆ: piątek

 Taniec z elementami klasycznymi Taniec z elementami klasycznymi
Podczas tych zajęć oprócz zabaw tanecznych prowadzone są również ćwiczenia baletowe, wyrabiające sprawność ruchową i prawidłową postawę ciała oraz rozwijające poczucie rytmu. Zajęcia te doskonalą także koordynację ruchową oraz rozwijają wyobraźnię przestrzenną u dziecka.
 DZIEŃ ZAJĘĆ: poniedziałek

Logopedia Logopedia
Większość defektów mowy i wad słuchu powstaje w wieku dziecięcym. Dlatego logopeda podczas zajęć z dziećmi przedszkolnymi zajmuje się diagnozą, terapią oraz profilaktyką wad wymowy. Ponadto w ramach terapii logopedycznej prowadzone są LOGO-GRY, stanowiące program multimedialny wspomagający i uatrakcyjniający terapię dzieci z zaburzeniami mowy.
 DZIEŃ ZAJĘĆ: wtorek, czwartek

Zajęcia z psychologiem Zajęcia z psychologiem

Zajęcia psychologiczne mają formę indywidualnych spotkań o charakterze terapeutycznym i są dostosowane do możliwości i potrzeb uczestniczących w nich przedszkolaków. Co więcej, celem kontaktu z psychologiem jest wspomaganie rozwoju dzieci oraz diagnoza, co do obserwowanych deficytów i zachowań niepożądanych, zauważanych zarówno w systemie domu rodzinnego jak i na terenie przedszkola.

DZIEŃ ZAJĘĆ: czwartek

Zajęcia z pedagogiem Zajęcia z pedagogiem
Pedagog realizuje swoje zadania w bezpośredniej pracy z grupą rówieśniczą oraz w trakcie indywidualnych zajęć prowadzonych w gabinecie terapii pedagogicznej. Praca pedagoga w grupie polega na wspomaganiu nauczyciela w trakcie realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz prowadzeniu grupowych zajęć poprawiających komunikację oraz dostarczenie informacji o możliwościach i ograniczeniach dziecka. Pedagog nawiązuje współpracę z rodzicami w celu udzielenia bezpośrednich wskazówek dotyczących oddziaływań terapeutycznych, uczestniczy i współdecyduje o doborze metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i uzdolnionymi.
DZIEŃ ZAJĘĆ: wtorek

Zajęcia sportowe dla chłopców Zajęcia sportowe dla chłopców
Zajęcia sportowe dla chłopców z grupy 5-6 latków
 DZIEŃ ZAJĘĆ: środa, czwartek

Rehabilitacja Rehabilitacja
Wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom naszych podopiecznych, przedszkole oferuje również zajęcia lub konsultacje rehabilitacyjne ze specjalistą Panią Ewą Monkos. Pragniemy pomóc w ten sposób dzieciom przejawiającym problemy z prawidłową postawą lub nieprawidłowym rozwojem ruchowym.
 DZIEŃ ZAJĘĆ: poniedziałek, środa

Gimnastyka korekcyjna Gimnastyka korekcyjna
Gimnastyka korekcyjna ma na celu przede wszystkim korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała, niedopuszczanie do powstawania wad postawy oraz co bardzo ważne zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej. Zajęcia te odbywają się w formie ciekawych ćwiczeń korekcyjnych oraz gier i zabaw ruchowych.
 DZIEŃ ZAJĘĆ: piątek

Szachy Szachy
W naszym przedszkolu prowadzona jest również gra w szachy, której zasady przedszkolaki poznają dzięki wykwalifikowanemu instruktorowi z Chorzowskiego Towarzystwa Szachowego – panu Bogdanowi Obrochta, przekazującemu dzieciom wiedzę na temat gry w formie zabawy. Dzięki szachom dzieci w przedszkolu poznają smak sportowego współzawodnictwa i spędzają czas na wyśmienitej zabawie. Jednocześnie doskonalą swoje umysły, uczą się zdyscyplinowania, odpowiedzialności, koncentracji, ale także rozwijają wyobraźnię i pamięć
DZIEŃ ZAJĘĆ: środa

Pianino Pianino
 DZIEŃ ZAJĘĆ: piątek