Zajęcia

Zajęcia w naszym przedszkolu:
Język angielski, język niemiecki oraz język rosyjski Język angielski, język niemiecki oraz język rosyjski
Nauczanie języka angielskiego, niemieckiego oraz języka rosyjskiego (tylko w grupach najstarszych) odbywa się u nas w formie zabawy stymulującej proste wypowiedzi oraz na uruchamianiu zdolności naśladowczych dziecka z wykorzystaniem różnych pomocy: plansz tematycznych, słowników obrazkowych, środków multimedialnych a także piosenek, rymowanek, zgadywanek, gier dydaktycznych oraz zabaw ruchowych w których wykorzystywana jest tzw. „mowa ciała”. Zajęcia z języków obcych odbywają się w naszym przedszkolu przez cały tydzień!
JĘZYK ANGIELSKI: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek
JĘZYK NIEMIECKI: piątek
JĘZYK HISZPAŃSKI: środa

Religia Religia

Katecheza w okresie przedszkolnym ma charakter wychowawczy, zwracający uwagę na rozwój życia wiary jak ufność, radosne uczestnictwo, umiejętność bezinteresownego dzielenia się z innymi czy wdzięczność.

 DZIEŃ ZAJĘĆ: poniedziałek, czwartek

Sensoplastyka Sensoplastyka
Sensoplastyka® to zajęcia, na których  poznajemy niecodzienne techniki plastyczne z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. Wpływa ona na optymalny rozwój całego organizmu. Sensoplastyka® wpływa na stymulację wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku.    Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych.
DZIEŃ ZAJĘĆ: czwartek

Rytmika Rytmika
Rytmika w przedszkolu to wprowadzenie dzieci w świat muzyki, uwrażliwiając je poprzez zabawę na poszczególne elementy składające się na utwór muzyczny (rytm, metrum, tempo, melodia, harmonia, dynamika itp.).
 DZIEŃ ZAJĘĆ: wtorek, piątek

Ceramika Ceramika
Podczas zajęć z ceramiki i rzeźby dzieci rozwijają własną pomysłowość i wyobraźnię. Zajęcia uczą rozpoznawać i tworzyć barwy, projektować proste formy użytkowe i przestrzenne. To ogromna przyjemność z zagłębiania rąk w miękką glinę i tworzeniu coraz to nowych przedmiotów.
 DZIEŃ ZAJĘĆ: środa

 Logorytmika Logorytmika
Logorytmika jest połączeniem rytmiki z terapią logopedyczną, na którą składa się szereg ćwiczeń muzyczno – ruchowych, oddziaływających na płaszczyznę słuchową, słuchowo-ruchową oraz ruchową, przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami mowy, z wadą słuchu i wzroku, a także dla dzieci z zaburzeniami zachowania. W prowadzonych ćwiczeniach muzyczno-ruchowych najważniejszy jest rytm. Logorytmika jest to jedna z metod stosowana w postępowaniu logopedycznym, oparta na rytmie muzycznym i tekstach słownych zestrajanych przez muzykę i łączonych z ruchami całego ciała. Zastosowane podczas zajęć ćwiczenia muzyczno-ruchowe, ćwiczenia słowno-ruchowy czy swobodny ruch, który prócz muzyki, stanowi w logorytmice jeden z głównych motywów ćwiczeń, dają możliwość pracy wszystkim dzieciom niezależnie od występujących u nich deficytów rozwojowych.
 DZIEŃ ZAJĘĆ: środa i czwartek

Logopedia Logopedia
Większość defektów mowy i wad słuchu powstaje w wieku dziecięcym. Dlatego logopeda podczas zajęć z dziećmi przedszkolnymi zajmuje się diagnozą, terapią oraz profilaktyką wad wymowy. Ponadto w ramach terapii logopedycznej prowadzone są LOGO-GRY, stanowiące program multimedialny wspomagający i uatrakcyjniający terapię dzieci z zaburzeniami mowy.

 DZIEŃ ZAJĘĆ: poniedziałek, wtorek, czwartek i piatek

Zajęcia z psychologiem Zajęcia z psychologiem

Zajęcia psychologiczne mają formę indywidualnych spotkań o charakterze terapeutycznym i są dostosowane do możliwości i potrzeb uczestniczących w nich przedszkolaków. Co więcej, celem kontaktu z psychologiem jest wspomaganie rozwoju dzieci oraz diagnoza, co do obserwowanych deficytów i zachowań niepożądanych, zauważanych zarówno w systemie domu rodzinnego jak i na terenie przedszkola.

DZIEŃ ZAJĘĆ: czwartek

Zajęcia z pedagogiem Zajęcia z pedagogiem
Pedagog realizuje swoje zadania w bezpośredniej pracy z grupą rówieśniczą oraz w trakcie indywidualnych zajęć prowadzonych w gabinecie terapii pedagogicznej. Praca pedagoga w grupie polega na wspomaganiu nauczyciela w trakcie realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz prowadzeniu grupowych zajęć poprawiających komunikację oraz dostarczenie informacji o możliwościach i ograniczeniach dziecka. Pedagog nawiązuje współpracę z rodzicami w celu udzielenia bezpośrednich wskazówek dotyczących oddziaływań terapeutycznych, uczestniczy i współdecyduje o doborze metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i uzdolnionymi.
DZIEŃ ZAJĘĆ: wtorek

Zajęcia sportowe Zajęcia sportowe
W przedszkolu odbywają się zajęcia sportowe prowadzone przez Drużynę Kangurka oraz judo. Prowadzący realizują zajęcia skierowane do dziewczynek i chłopców, rozwijające inteligencję ruchową oraz kształtujące nawyki aktywnego stylu życia. Zajęcia posiadają bezpieczną metodologię zajęć ogólnorozwojowych zapewniającą prawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka. Program ten wpływa pozytywnie na ogólny rozwój dziecka, prawidłowy wzrost i budowę ciała. Poprawia jego koordynację ruchową w szczególności równowagę, precyzję ruchów szybkość i gibkość. Zajęcia obejmują naukę gier i zabaw ruchowych z elementami biegu, marszu, skoków, ćwiczeń kształtujących orientację oraz ćwiczenia z zakresu korekcji i profilaktyki wad postawy. Głównym celem zajęć jest rozbudzenie zainteresowań aktywnością ruchową, rozwój układu ruchowego i odpornościowego, kształtowanie umiejętności ruchowych.

 DZIEŃ ZAJĘĆ: środa, piątek

 

Rehabilitacja Rehabilitacja
Wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom naszych podopiecznych, przedszkole oferuje również zajęcia lub konsultacje z fizjoterapeutą. Pragniemy pomóc w ten sposób dzieciom przejawiającym problemy z prawidłową postawą lub nieprawidłowym rozwojem ruchowym.
 DZIEŃ ZAJĘĆ: poniedziałek, środa

Gimnastyka korekcyjna Gimnastyka korekcyjna
Gimnastyka korekcyjna ma na celu przede wszystkim korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała, niedopuszczanie do powstawania wad postawy oraz co bardzo ważne zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej. Zajęcia te odbywają się w formie ciekawych ćwiczeń korekcyjnych oraz gier i zabaw ruchowych.
 DZIEŃ ZAJĘĆ: poniedziałek

Szachy Szachy
W naszym przedszkolu prowadzona jest również gra w szachy, której zasady przedszkolaki poznają dzięki wykwalifikowanemu instruktorowi z Chorzowskiego Towarzystwa Szachowego – panu Bogdanowi Obrochta, przekazującemu dzieciom wiedzę na temat gry w formie zabawy. Dzięki szachom dzieci w przedszkolu poznają smak sportowego współzawodnictwa i spędzają czas na wyśmienitej zabawie. Jednocześnie doskonalą swoje umysły, uczą się zdyscyplinowania, odpowiedzialności, koncentracji, ale także rozwijają wyobraźnię i pamięć
DZIEŃ ZAJĘĆ: środa

Pianino Pianino
 DZIEŃ ZAJĘĆ: piątek
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast