Uwaga konkurs!

Prezentacja1

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO – TECHNICZNEGO

NA WYKONANIE KALENDARZA ADWENTOWEGO.

 

Postanowienia ogólne:

Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Przedszkole Językowe Wyspa Szkrabów w Lublińcu.

 

Cele konkursu:

– inspirowanie dzieci do podejmowania nowych wyzwań pobudzających ich kreatywność poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji,

– rozwijanie talentów plastycznych i technicznych,

– podejmowanie aktywności plastyczno – technicznej w gronie rodzinnym.

 

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Językowego WYSPA SZKRABÓW wraz z rodzinami.

 

Zasady konkursu:

Dzieci wraz z rodzicami wykonują kalendarz adwentowy:

– samodzielnie,

– według własnego pomysłu,

– dowolną techniką.

Każdy kalendarz powinien zawierać 24 elementy symbolizujące długość trwania Adwentu. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora.

 

Termin składania prac:

Prace należy składać do dnia 15 grudnia 2017 r. u wychowawczyń grupy.

Prace, które wpłyną po terminie, nie zostaną uwzględnione.

 

Ocena prac:

Powołana przez organizatorów komisja konkursowa dokona oceny prac według następujących kryteriów:

– prawidłowość wykonania zadania,

– oryginalność i pomysłowość,

– estetyka wykonania,

– wkład pracy dzieci w wykonywaną pracę.

 

Zwycięzcy:

Komisja konkursowa wyłoni laureatów trzech pierwszych miejsc.

Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 18 grudnia 2017 r. na stronie internetowej przedszkola

 

Nagrody:

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni podczas spotkania kolędowego dnia 19 grudnia br.

 

Wystawa prac:

Wystawa wszystkich prac będzie miała miejsce w korytarzu przedszkola.

 

Postanowienia końcowe:

Przystępując do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

================================================