Słownictwo ćwiczone w miesiącu wrześniu na zajęciach języka angielskiego

Piosenki i zwroty po angielsku – wrzesień 2019

 

Sit dow, stand up ,turn around, jump, jump high, bend down low, stretch, dance, pat, nod your head wiggle show me big small

Jest to rutynowe rozpoczęcie zajęć, gdzie dzieci świetnie utrwalają wybrane zwroty.

My face: this is my eyes, ears, mouth, nose teeth hair

 

Zabawy ze stworkiem BOO:

I have two eyes …etc

Point to …

Show me…

What is missing …

Colours : red blue yellow green

Pick up the flowers

Bring me please

The Butterfly Colors Song – YouTube

 2:31

https://www.youtube.com/watch?v=RPAZHVNVJp0

 

 

Farm animals :cow horse sheep duck dog cat rabbit

Where is it? Gdzie jest

Słownictwo : clean -czysty  brudny-dirty

 

 

WEATHER-POGODA

How’s the weather (hał is de weder) Jaka jest pogoda?

 

Hello song :https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU

 

Słownictwo :

Sunny day -sany dej -słoneczny dzień

Rainy day -rejny dej -deszczowy dzień

Cloudy day -kloudy dej -pochmurny dzień

Snowy day-snołi dej- pada śnieg śnieżny dzień

Windy day-łindi dej-wietrzny dzień

 

Rodzaje pogody :

How’s The Weather? | Super Simple Songs – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew

 

TOPIC: Sprzęty

The Hello Song For Children | Preschool, Kindergarten, Learn English … The Pinocchio | Nursery Rhymes | Super Simple Songs – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=JV-D_K4drsA https://www.youtube.com/watch?v=aeQlnlMpizI

CHAIR(czer)-krzesło

THIS IS A CHAIR -TO JEST KRZESŁO

TABLE-(tejbl)-stół

CRAYON -(crejon)-kredka

BOOK(BUK)-KSIĄŻKA

 

 

Grupy starsze

wyrazy :

marker-mazak,

glue stick-(glustik)klej ,

crayon-(krejon)kredka,

book-(buk)książka ,

school bag-(skulbag)plecak

ruler-linijka

scissors-(sizors)nożyczki

pencil-(pensil)ołówek

calculator-kalkulator

Where is it? Gdzie jest?

Show me -pokaż

Point to -wskaż

 

Can I have book please -poproszę książkę

Here you are -proszę (podając)

 

AUTUMN-(OTUM)-JESIEŃ

AUTUMN LEAVES-(OTUM LIWS)JESIENNE LIŚCIE

HEDGEHOG(HECZOK)-JEŻ

SQUIRREL(SKUREL)-WIEWIÓRKA

DEER(DIR)-JELEŃ

BEAR(BEER)-NIEDŹWIEDŹ

MASHROOM(MASZRUM)-GRZYBY

ACORN-ŻOŁĄDŹ

SCARECROW(SKER CROŁ)-STRACH NA WRÓBLE

ROCK-KAMIEŃ

CHEST NUT-KASZTAN

ACORN-ŻOŁĄDŹ

LET’S GO TO THE PARK-CHODŹMY DO PARKU

LET’S GO TO THE FOREST-CHODŹMY DO LASU

LET’S GO TO THE LAKE-CHODŹMY NAD JEZIORO

PINE(PAJN)-SZYSZKA

GRASS-TRAWA

PUMPKIN(PAMPKIN)DYNIA

Five Little Pumpkins | Pumpkin Song | Super Simple Songs – YouTube

▶ 3:20

Lyrics:

One little pumpkin smiling smiling.

One little pumpkin smiling smiling.

One little pumpkin smiling smiling.

One little pumpkin is happy.

 

Two little pumpkins pouting pouting.

Two little pumpkins pouting pouting.

Two little pumpkins pouting pouting.

Two little pumpkins are grumpy.

 

Three little pumpkins yawning yawning.

Three little pumpkins yawning yawning.

Three little pumpkins yawning yawning.

Three little pumpkins are sleepy.

 

Four little pumpkins crying crying.

Four little pumpkins crying crying.

Four little pumpkins crying crying.

Four little pumpkins are sad.

 

Five little pumpkins laughing laughing.

Five little pumpkins laughing laughing.

Five little pumpkins laughing laughing.

Five little pumpkins are playing.