KONKURS FOTOGRAFICZNY

Tematem pracy jest przedstawienie na fotografii pierwszych oznak wiosny zauważonych w okolicy oraz emocji związanych z budzącą się do życia przyrodą.
Pracę należy umieścić na naszym Facebook’u, pod postem konkursowym, do dnia 26.03.2021r.
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone przez nasze jury. 🏆

I. REGULAMIN
1. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających, do Niepublicznego Przedszkola Językowego „Wyspa Szkrabów” z Oddziałami Specjalnymi.
2. Fotografie powinny przedstawiać dziecko oraz zauważone pierwsze oznaki wiosny.
3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną fotografię.
4. Fotografia powinna zawierać imię oraz nazwę grupy przedszkolnej dziecka.
5. Kryteriami oceny będą:
– trafność i poprawność ukazania tematu pracy,
– oryginalność i pomysłowość.
6. Specjalnie powołane jury podejmie decyzję i nagrodzi najciekawsze prace.

II. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WRĘCZENIE NAGRÓD
1. Prace należy umieścić na naszej stronie, na Facebook’u pod postem konkursowym do 26.03.2021r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.03.2021r.
3. Wyniki opublikowane zostaną na naszej stronie, na Facebook’u 30.03.2021r.
4. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 31.03.2021r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 🌼🌸
Organizatorzy:
Niepubliczne Przedszkole Językowe „Wyspa Szkrabów” z Oddziałami Specjalnymi