PIOSENKI I ZWROTY PO NIEMIECKU

GRUPA: SZKRABY I MUSZELKI

SEPTEMBER

Zwroty:

Guten Tag!

Hallo!

Auf Wiedersehen!

Tschüss!

 

Ich bin Felix

Wer bist du?

Wie heiβt du? – Ich heiβe… (Anna)

 

Wierszyk

Guten Tag, Guten Tag, sagen alle Kinder

Groβe Kinder, kleine Kinder, dicke Kinder, dünne Kinder

Guten Tag, Guten Tag, sagen alle Kinder

 

Piosenki

Komm und lerne mit Spaβ, komm und lerne mit Spaβ

Wie macht man das? Wie macht man das?

 

Ich bin Felix, x2

Wer bist du x2

Ich wohne in Polen x2

Wo wohnst du x2

               Piosenki i zwroty po angielsku 

                        Grupa: Rekiny, Piraci

September

 Zwroty i słówka:

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

ladybird, caterpillar, ant, snail, bee, spider, butterfly, insects,

wings and six legs

How are you? I’m fine.

Jump, clap your hands, be quiet, stamp you feet, hands up, hands down

Pencil case, pensil, crayons, rubber, scissors, sharpner, pen, glue.

Can I borrow your pensil,  please?

Yes, of course. Here you are.  Thank you!

Wow, fantastic, great, brillant!

 

One, two, one two three!

I like  Anna, Anna likes me.

 

Piosenki:

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday!

1,2,

1,2,3,4

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday!

La, la, la,

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday!

1,2,

1,2,3,4

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday!

I love the days of the week, yea

I love the days of the week

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday!

 

What’s your name? What’s your name?

What’s your name?

What’s your name?

 

My Name is ____

My Name is ____

My Name is ____

Nice To Meet you!

 

Źródło: http://www.dreamenglish.com/whatsyourname

 

Itsy Bitsy Spider

climbed up the water spout.

Down came the rain

and washed the spider out.

Out came the sun and dried up all the rain.

And the Itsy Bitsy Spider

climbed up the spout again.

Odkrywcy ćwiczyli następujące piosenki i zwroty:

September

Piosenki:

What’s your name?

What’s your name? What’s your name?

What’s your name?

What’s your name?

 

My Name is ____

My Name is ____

My Name is ____

Nice To Meet you!

Żródło: http://www.dreamenglish.com/whatsyourname

 

One, two, tree…

1 ,2, 3, 4, 5, jump!

6 ,7, 8, 9, 10, jump!

1, 2, 3, 4, 5 jump!

6 , 7, 8, 9, 10

(Repeat)

Here we go

1,2,3, Step forward

1,2,3, Step back

1,2,3, Spin around

1 ,2, 3, 4, 5, jump!

6 ,7, 8, 9, 10, jump!

1, 2, 3, 4, 5 jump!

6 ,7, 8, 9, 10

Here we go

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Źródło: http://www.dreamenglish.com/numbers

 

Hello, hello

Hello!

Hello!

Hello, how are you?

I’m good!

I’m great!

I’m wonderful!

Hello!

Hello!

Hello, how are you?

I’m tired.

I’m hungry.

I’m not so good.

Hello!

Hello!

Hello, how are you?

 

What’s the weather like?

What’s the weather like?

It’s sunny, sunny, sunny

It’s sunny, sunny, sunny!

What’s the weather like?

It’s cloudy, cloudy, cloudy

It’s cloudy, cloudy, cloudy!

What’s the weather like?

It’s windy, windy, windy

It’s windy, windy, windy!

What’s the weather like?

It’s foggy, foggy, foggy

It’s foggy, foggy, foggy!

What’s the weather like?

It’s raining, raining, raining

It’s raining, raining, raining!

What’s the weather like?

It’s snowing, snowing, snowing!

 

Open, hut them

Open shut them, open shut them.

Big and small.

Please. No, thank you.

Please. No, thank you. Please.

Fast and slow.

Fast and slow.

 

Every one listen to me, be quiet and one, two, three.

 

Zwroty:

What’s your name? – I’m Anna, my name’s Anna.

I can’t see,

I can’t hear you,

Tell me please what’s the weather like?

Here you are. Thank you!

I don’t know.

PIOSENKI I ZWROTY PO ANGIELSKU

GRUPA: RACZKI

 

September

 

Piosenki

Hello song!

Hello, hello.
Can you clap your hands?
Hello, hello.
Can you clap your hands?

Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, „Hello”?

Hello, hello.
Can you stamp your feet?
Hello, hello.
Can you stamp your feet?

Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, „Hello”?

Hello, hello.
Can you clap your hands?
Hello, hello.
Can you stamp your feet?

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M

 

Mushroom

Mushroom, mushroom where are you?

I would like to find you soon

Mushroom, mushroom where are you?

I would like to find you soon.

 

The autumn song

Coloured leaves, coloured leaves

Are falling from the trees

Are falling from the trees

Falling, falling, falling

Falling, falling, falling

Coloured leaves, coloured leaves

 

How many?

One, two, three, four, five

Six, seven, eight, nine, ten

How many, how many, how many

How many, how many, how many

How many fingers have you got?

How many fingers have you got?

One, two, three, four, five

Six, seven, eight, nine, ten

 

Goodbye song

Hello, hello

How are you? How are you?

I’m fine! Thank you!

Good morning! Good morning!

How are you? How are you?

I’m fine! Thank you!

Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye

Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye

 

Rhyme

Everyone listen to me

Be quiet…

1,2,3!

 

Open, shut them

Open, shut them

Big and small

Big and small

Please, no thank you

Please, no thank you

Fast and slow

Fast and slow

 

Zwroty:

What’s your name? – I’m (…)

What’s your favourite season? – My favourite season is (…)

How are you today? – I’m fine!

Are you ready!

Here you are – Thank you!

 

VOCABULARY: season, autumn, summer, mushroom, leaves, tree.

PIOSENKI I ZWROTY PO ANGIELSKU

GRUPA: MUSZELKI I SZKRABY

September

Hello / Bye-bye
Where are you? I’m good/great/wonderful. I’m tired/hungry/ not so good.
Stand up! Sit down! Jump! Stomp! Skip!
What is that ?Iit is frog/tucan/monkey/tiger.
Ears, nose, tummy, toes
Yellow, Red, Green

Walking in the jungle
Walking in the jungle. Walking in the jungle
We’re not afraid. We’re not afraid.
Walking in the jungle. Walking in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid.
One step. Two steps. Three steps forward.
One step. Two steps. Three steps back. [
Stop.
Listen.
What’s that?
It’s a frog!
We’re not afraid!
Let’s stomp.
Stomping in the jungle. Stomping in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid.
Stomping in the jungle. Stomping in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid.
One step. Two steps. Three steps forward.
One step. Two steps. Three steps back.
Stop. Listen. What’s that?
It’s a monkey!
We’re not afraid!
Let’s jump.
Jumping in the jungle. Jumping in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid.
Jumping in the jungle. Jumping in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid.
One step. Two steps. Three steps forward.
One step. Two steps. Three steps back.
Stop. Listen. What’s that?
It’s a toucan!
We’re not afraid!
Let’s skip.
Skipping in the jungle. Skipping in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid.
Skipping in the jungle. Skipping in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid.
One step. Two steps. Three steps forward.
One step. Two steps. Three steps back.
Stop. Listen. What’s that?
It’s a tiger!
RUN!

Hello song

Hello!
Hello!
Hello, how are you?
(Repeat)
I’m good!
I’m great!
I’m wonderful!
(Repeat)
Hello!
Hello!
Hello, how are you?
(Repeat)
I’m tired.
I’m hungry
I’m not so good.
(Repeat)
Hello!
Hello!
Hello, how are you?
(Repeat 3x)

Time to make a circle
Make a circle, big big big.
Small small small.
Big big big.
Make a circle, small small small.
Hello hello hello.
Make a circle, round and round
Round and round.
Round and round.
Make a circle, round and round.
Hello hello hello.
Make a circle, up up up
Down down down.
Up up up.
Make a circle, down down down.
Now sit down

Urodziny Kasi!

Święto Pieczonego Ziemniaka w przedszkolu

W pierwszych dniach jesieni odbyło się w naszym przedszkolu „Święto Pieczonego Ziemniaka dla dzieci.” Na dzieci i rodziców podczas pikniku czekały liczne „ziemniaczane konkurencje”, zainspirowane przez Panie nauczycielki.
Pierwszą z nich były „wykopki”. Przedszkolaki miały za zadanie przy użyciu łopatek wykopać ukryte w piaskownicy ziemniaki; dodatkowo ziemniaki pochowane były w największych zakamarkach placu zabaw. Poszukiwania sprawiły dzieciom nie lada frajdę. W nagrodę dzieci mogły zabrać znalezione ziemniaczki do domu, co było dla nich wielkim zaskoczeniem:) (więcej…)

Urodziny Dominika!

Urodziny Mileny!