PIOSENKI I ZWROTY PO NIEMIECKU

GRUPA: MUSZELKI, PIRACI, SZKRABY

GRUDZIEŃ, STYCZEŃ

 1. Wo wohnst du? (gdzie mieszkasz?)
 2. Dzieci poznają zwroty dotyczące miejsca zamieszkania

Wo wohnst du?- gdzie mieszkasz?

Ich wohne in Polen/ Lubliniec– Ja mieszkam w Polsce- Lublińcu

 1. Utrwalenie zwrotu w wierszyku: Ich bin Felix, wer bist du? ich wohne in Polen? Wo wohnst du?

II.Winter ( zima)

 1. Dzieci potrafią nazwać podstawowe elementy charakterystyczne dla zimy

der Schnee, der Schneeman, kalt, es ist kalt, es schneit, der Winter

 1. Poznanie przez dzieci wierszyka o bałwanku

Schneeman, schneeman weiβer Mann,

Hat’ne rote Nase dran.

Schwarze Augen, Schwarzen Mund.

Ist so dick und auch so rund.

 

III. Nikolaus und Weihnachten ( Mikołaj i święta Bożego Narodzenia)

 

 1. Dzieci poznają piosenkę związaną ze świętami :

„ Weihnachtslieder deutsch”
Lasst uns froh und munter sein
Und uns in dem Herrn erfreu’n!
Lustig, lustig, tralera-lera,
Bald ist Nikolausabend da!
Bald ist Nikolausabend da!

Dann stell ich den Teller auf,
Niklaus legt gewiß was drauf,
Lustig, lustig, tralera-lera,
Bald ist Nikolausabend da!
Bald ist Nikolausabend da!

Wenn ich schlaf, dann träume ich:
Jetzt bringt Niklaus was für mich.
Lustig, lustig, tralera-lera,
Bald ist Nikolausabend da!
Bald ist Nikolausabend da!

Wenn ich aufgestanden bin,
Lauf ich schnell zum Teller hin.
Lustig, lustig, tralera-lera,
Bald ist Nikolausabend da!
Bald ist Nikolausabend da!

Niklaus ist ein guter Mann,
Dem man nicht g’nug danken kann.
Lustig, lustig, tralera-lera,
Bald ist Nikolausabend da!
Bald ist Nikolausabend da!

 1. Dzieci znają znaczenie Świąt Bożego Narodzenia oraz nazywają słówka związane z świętami:
 2. die Geschenke, die Glocke, der Nikolaus, das Tannenbaum
 3. Dzieci potrafią życzyć „ Wesołych Świąt” „ Frohe Weihnachten”

 

STYCZEŃ

 1. Was machst du jetzt?

 ( czynności)

 1. Dz. poznają piosenkę: „ Was machen wir so gerne hier im Kreis”

oraz czynności w niej wymienione.

klatchen- klaskać

stampfen– tupać

schnipsen-pstrykać palcami

tanzen– tańczyć

hüpfen– podskakiwać

drehen– obracać się

 1. Dz. potrafią określić w zabawie z naśladowaniem podstawowe czynności oraz potrafią zapytać: Was machst du? Ich sitze, tanze (…)

 

 1. Meine Familie

(moja rodzina)

 1. Dzieci poznają piosenkę o rodzinie: „ Meine Familie”
 2. Dzieci poznają podstawowych członków rodziny:

Die Mutter, Der Vater, Der Bruder, Die Schwester, Die Oma, Der Opa

 1. poznają wierszyk o rodzinie:

Mein Vater heiβt Hans, Mein Opa heiβt Franz,

Meine Mutter heiβt Renate, Meine Schwester heiβt Beate

Meine Oma heiβt Cecilie, Das ist meine Familie.

 

 1. znają pojęcia :

         Mein Freund, das Mädchen, der Junge,

 1. znają zwrot w zabawie:

         Ja lubię…..( imię dziecka)   np. Ich mag Benio.

        (imię dziecka)… lubi mnie        Banio  mag mich.

 

III. Dzień Babci i Dziadka

 1. Dzieci poznają słówka: babcia, dziadek, dziadkowie oraz słuchają piosenki:

„Oma hat heute Geburtstag”